Om oss

Hoppende par_01Vegard Øksnevad (49) har bakgrunn fra blant annet Forsvaret og IT-bransjen, og har hatt flere lederstillinger i norsk næringsliv. Som konsulent i IT-bransjen ble jeg raskt oppmerksom på hvordan IT-prosjektene førte med seg endringer på mange plan i organisasjonen. Etter hvert måtte fokuset på teknologi og systemutvikling vike plassen for en mer altoppslukende interesse: De menneskelige ressursene som finnes i enhver organisasjon.

Jeg begynte derfor å studere de mer menneskelige sidene av organisasjoner. Kommunikasjon, gruppedynamikk, bedriftskultur, motivasjon og uformelle organisasjons-strukturer. Jeg ble spesielt opptatt av hvordan våre forventninger, følelser og holdninger påvirker våre prestasjoner. Og ikke minst hvordan vi kan kommunisere mer effektivt når vi er bevisste på disse sidene ved oss selv.

I dag foreleser jeg i adferd, kommunikasjon og læring ved flere skoler, og holder foredrag i bedrifter, foreninger og andre organisasjoner.