Foredrag

Business conference

Foredragene holdes av Vegard Øksnevad, som de siste årene har blitt en etterspurt foredragsholder i næringslivet. Temaene på foredragene er mangfoldige, og dreier seg gjerne om:

  • Sammenhengen mellom forventninger og prestasjoner
  • Effektiv kommunikasjon og kroppsspråk
  • Å skape en mestringskultur sammen
  • Samarbeid, gruppedynamikk og motivasjon
  • Selvinnsikt og personlig ansvar

Foredragene presenteres på en fargerik og humoristisk måte med mye bruk av video, bilder og musikk. Målet er både å underholde, inspirere og samtidig gi ny innsikt i de mer uformelle strukturene som finnes i alle organisasjoner. Jeg holder foredrag i hele Norge.